Utstillinger


LOVELYLOVE

20. oktober – 13. november 2011

Lovelylove i Galleri A minor

Sidsel Schjerven utforsker livet og synet på kjærligheten i sin nyeste utstilling Lovelylove i Galleri A Minor, 20. oktober til 13. november. 

Sidsel Schjerven (f.1945) jobber med olje og akryl og har en interessant, feminin og ekspressiv palett. I utstillingen Lovelylove utforsker hun ulike aspekter ved det som former livet og synet på kjærligheten. Med fargerike, og nærmest kaotiske, flater assosierer Schjerven seg frem til motiver som symboliserer forskjellige sider av personlige erfaringer og levd liv. 

Inspirasjonskilder er mange: papirdukker og gamle familiefotografier, tegneseriehelten Fantomet, Botticellis fremstilling av Venus, Leonardos kvinner, ulike fremkostmidler og utrydningstruede sommerfugler, for å nevne noen.

Schjerven drev Nordstrand Tegne- og Maleskole i over 20 år og er utdannet adjunkt med mange års kunstfaglig bakgrunn.

Av: Lene Ødegård Olsen
 
 
What a wonderful world 2009
 
Sidsel Schjervens andre utstilling i Galleri A minor er en videreføring fra hennes forrige utstilling i 2007 ”Sleeping Beauty” som illustrerte et italiensk slott i forfall. Det skadete interiøret ble formidlet med et romantisk blikk samtidig som interiøret i forfall kunne være et bilde på Schjervens ønske om å presisere nødvendigheten ved å ivareta den europeiske kulturelle bagasje.  

Denne utstillingen ”What a Wonderful World” ser bakover i historien med et applauderende blikk. Arbeidene tar for seg mennesker med sterkt påvirkningskraft hva angår stil og smak tvers gjennom historien og frem til i dag. Strofen fra Louis Armstrong kjente melodi slår også an tonen som er optimistisk hva angår verdens mangfold og muligheter, samtidig som Schjerven også ønsker å anerkjenne vår kulturhistoriske fortid.

Titler som ”Moments of Joy”, “Earthly Delights” og “Just for Pleasure” spesifiserer hva som for mange mennesker er drivere i hverdagen. Ønsket for folk flest er nok i følge Schjerven å ta for seg av det kulturelle mangfold. Det positive budskapet er at i en politisk konfliktfylt situasjon finnes det allikevel en sterk kraft blant mennesker å bruke og la seg underholde av hva mennesker har skapt og skaper gjennom kulturelle og fysiske bidrag.
 
 
Sleeping beauty 2007
 

25.10.07-18.11.07 (Galleri A minor)

Sidsel Schjervens arbeider konsentrerer seg om et interiør i forfall. Men dette interiøret som er hentet fra et norditaliensk slott har sine særegne kvaliteter i denne tilstanden. Slottet er overgitt til seg selv og er som tittelen sier en ”SLEEPING BEAUTY”. 

Schjervens malerier viser interiøret som en allegori over menneskets forgjengelighet, skjønnhet og forfall. Hun maler de forskjellige rommene som personligheter som kan overføres på forskjellige typer mennesker. En kan også se maleriene som et menneske med forskjellige nyanser i sin personlighet. En bør jo heller ikke glemme hva det er: Et forfallent slott som bærer preg av fordums storhet. 

Dette kan kanskje få betrakteren til å tenke på at byggverk og mennesker i kan henholdsvis restaureres og restitueres.